McCain is vastbesloten om de milieu-impact van onze 15 productievestigingen op het Europese vasteland te verminderen.

Om ervoor te zorgen dat deze missie goed wordt uitgevoerd, streeft McCain 4 duidelijke doelstellingen na:

1 – DOEL: GEEN AFVAL

Meet continu de verbeteringen in de energie- en milieuprestaties.

We zetten ons in om ons voedselafval te verminderen: van langere aardappelen worden frites gemaakt; kleine aardappelen worden gebruikt voor aardappelvlokken en gespecialiseerde voedingsmiddelen en de resterende aardappelen en restanten worden gebruikt voor veevoer, organische meststoffen of omgezet in biogas. Wat het niet-recyclebare afval betreft zijn onze fabrieken niet uitgerust met verbrandingsinstallaties en we beperken het gebruik van deze praktijk. In onvermijdelijke gevallen wordt de energie teruggewonnen uit de verbranding van afval.

2 – VERMINDERING VAN HET ENERGIEVERBRUIK

Sinds 2008 hebben we 258.195 MWH bespaard. Dat komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 21.516 huishoudens.

In 2008 hebben we een actieplan geïmplementeerd om het verbruik van elektriciteit, aardgas en biogas te verminderen. We hebben een energierecuperatiesysteem geïnstalleerd op stoom die door ketels en friteuses wordt geproduceerd, we hebben snelheidscontrolemethoden op elektrische apparatuur geïnstalleerd en de druk van snelkookpannen geregeld. Dit heeft ertoe geleid dat we ons energieverbruik in onze productiefaciliteiten in 2017 met 14% hebben verminderd.

3 – DUURZAME PRODUCTIEVESTIGINGEN

Er werd 2.600.000 m3 minder methaan geproduceerd, wat betekent dat er geen 5.300 ton CO2 vrijkomt, wat overeenkomt met 5.300 retourvluchten van Parijs naar New York per vliegtuig.

De Franse productievestiging in Matougues is de uitdaging aangegaan om haar wereldwijde milieu-impact met 50% te verminderen tussen nu en 2020. Alle gloeilampen worden vervangen door led-lampen en er is een initiatief om een bioreactor te installeren die organisch afval omzet in biogas. Andere gelijkaardige projecten die het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen, hebben ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot tussen 2016 en 2017 werd verminderd tot het equivalent van meer dan 130.195 kilometers gereden met auto’s.

4 – VERMINDERING VAN WATERGEBRUIK EN WATERBEHANDELING

Ten opzichte van 2015 is in 2017 196.373 m3 water bespaard, het equivalent van 78 Olympische zwembaden.

Sinds 2015 hebben we een plan geïmplementeerd om het waterverbruik in onze productiefaciliteiten te verminderen: tussen 2015 en 2017 is 150 liter water per ton aardappeleindproduct bespaard. Ook op het gebied van afvalwaterzuivering zijn we erin geslaagd om ervoor te zorgen dat het water dat weer in het milieu wordt geloosd, dezelfde eigenschappen heeft als bij de eerste winning en het gebruik, bijvoorbeeld wat betreft temperatuur, fosfaatgehalte, nitraatgehalte en meer.

Bekijk onze video over hernieuwbare energiebronnen in het Verenigd Koninkrijk: