We ondersteunen onze 1.500 telers-partners in het verminderen van hun impact op het milieu bij de teelt van aardappelen. We volgen hun activiteiten op de voet door hen te helpen om het poten, telen en rooien van aardappelen op een verantwoorde manier te optimaliseren. Dit doen we al meer dan 30 jaar.

Om onze inzet voor een duurzamere landbouw te realiseren, richt McCain zich op 4 hoofdgebieden:

1 – DE ZORG VOOR TELERS DOOR MIDDEL VAN LANGDURIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN

In de praktijk werkt 80% van onze telers-partners al meer dan 10 jaar met ons samen. Onze Europese partners delen onze waarden: 100% van hen zet zich in voor een duurzaam certificeringsproces voor hun aardappelteelt en wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. De certificeringsprogramma’s (VVA, Vegaplan, GlobalGAP®1) omvatten onder andere goede landbouwpraktijken op het gebied van voedselveiligheid en milieubescherming. We werken op lange termijn samen met onze partners en brengen hen de deskundigheid van onze 30 agronomen bij om hen te helpen de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen te optimaliseren. We bieden onze telers-partners ook meerjarige verkoopcontracten aan die hen duiding geven wat betreft inkomsten en toekomstige investeringen.

2 – DE ZORG VOOR HET WATER DOOR MIDDEL VAN IRRIGATIEBEPERKINGEN

Tegenwoordig wordt (slechts) 25% van de velden geïrrigeerd.
Onze Europese telers gebruiken sprinklerirrigatiesystemen om het tekort aan neerslag in bepaalde stadia van de teelt van de gewassen te ondervangen. Deze systemen stellen onze telers in staat om irrigatie in te plannen wanneer de gewassen dat het meest nodig hebben. In totaal wordt slechts een kwart van de velden die bestemd zijn voor gebruik voor McCain geïrrigeerd, met inachtneming van de Europese, nationale en lokale wetgeving. Twee aardappelboerderijen in Polen hebben een micro-irrigatiedruppelsysteem opgezet waardoor het water regelmatig en rechtstreeks naar de wortels van de planten kan druppelen. Dit verhoogt zowel de water- als de energie-efficiëntie.

3 – DE ZORG VOOR DE BODEM DOOR VERMINDERING VAN HET GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

We hebben in 10 jaar tijd al een vermindering van 25% in pesticiden en beperkt stikstofverbruik bereikt. De hoeveelheid werkzame stoffen uit bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden voor gewassen die bestemd zijn voor McCain Continental Europe is de laatste 10 jaar (2006 – 2016) met 25% verminderd, wat neerkomt op 1.000 ton. Dit gaat hand in hand met een onderzoek dat we hebben uitgevoerd naar bestrijdingsmiddelen die minder belastend zijn voor het milieu. In een vergelijkbare periode (2007 – 2016) is het gebruik van nitraten (een soort meststof) in continentaal Europa met 8% per gecultiveerde hectare beperkt.

4 – DE ZORG VOOR DE TOEKOMST DOOR TE INNOVEREN IN DUURZAME BOERDERIJEN

10 is het aantal proefboerderijen in Europa waar McCain experimenteert met duurzamere landbouwmethoden.
In geselecteerde boerderijen in België, Nederland, Polen en Frankrijk willen we nieuwe manieren vinden om ons te verbeteren en verder te werken aan een duurzame toekomst. Ons doel is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (vergeleken met het gemiddelde gebruik in de periode 2013 – 2015) met 20% te verminderen op onze proefboerderijen, terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit en een hoge opbrengst van de gewassen garanderen en de bodem beschermen. Tegelijkertijd hebben 60 van onze boerderijen actieplannen voor het behoud van de biodiversiteit geïmplementeerd na een analyse en een bewustmakingscampagne. We houden het daar niet bij en zijn vastbesloten om het in de toekomst nog beter te doen. In 2020 is McCain van plan om de hoeveelheid water die gebruikt wordt voor irrigatie met 7% per ton geteelde aardappelen te verminderen. Het plan is ook om het gebruik van pesticiden en nitraten in alle landbouwbedrijven met 10% te verminderen op basis van het gemiddelde gebruik in de periode 2013 – 2015, door snel gebruik te maken van nieuwe technologieën, de teelt van resistentere en veerkrachtigere aardappelrassen en andere alternatieve oplossingen.